Üsi Sängerinne u Sänger





dr Stauder Beat

isch üse Dirigänt







d' Kläfiger Regula

singt 1. Jutz u 1.Tenor





d' Luginbühl Hanna

singt 1. Jutz u 1. Tenor



d' Reinhard Sandra

singt 1. Jutz, 1. Tenor

u isch d`Sekretäri




d' Stucki Adriana

singt 1. Jutz, 1. Tenor

u isch d'Vize-Presidäntin




d' Wüthrich Jasmin

singt 1. Jutz u 1. Tenor




dr Leuenberger Marc

singt 2. Jutz u 1. Tenor

u isch dr Presidänt




dr Lüthi Heiri

singt 1. Tenor




dr Ruch Ernst

singt 1. Tenor





dr Wanner Hans

singt 1. Tenor

(Foto folgt)




dr Lehmann Ueli

singt 2. Jutz u 2. Tenor





dr Bützberger Jörg

singt 2. Tenor




dr Friedli Otto

singt 2. Tenor




dr Hänni Fred

singt 2. Tenor

u isch dr Kassier





dr Grossenbacher Peter

singt 1. Bass

u isch Bisitz




dr Bärtschi Fritz

singt 1. Bass



dr Schmocker Heinz

singt 1. Bass



dr Lüthi Oswald

singt 1. Bass



dr Leuenberger Peter

singt 2. Bass